Volyňští Češi
? Věra, Peterková

Na Volyni žila v Olšance č.p.20,

po reemigraci se i s dcerou a její rodinou usídlili někde u Tachova

Datum narození * 15. 7. 1887
Rodinní příslušníci
Vážený občan Olšanka (Žitomír), Žitomír