Volyňští Češi
? Kateřina, Divišová

Na Volyni žila v Zikmundovce č.p.16

dle reemigračních spisů uvádí v dubnu 1947 usídlení : Žatec cementárna OÚOP

Datum narození * 1867
Rodinní příslušníci
Vážený občan Zikmundovka, Vladimír Volyňský