Volyňští Češi
? Marie, František, Plucarová

Datum narození * 1884
Rodinní příslušníci
Vážený občan Huta Marjatin, Ovruč