Volyňští Češi
? Marie, Josef, Ozomová

učitelka

Datum narození * 1. 5. 1917
Rodinní příslušníci
Vážený občan Huta Marjatin, Ovruč