Volyňští Češi
? Marie, Tomáš, Plucarová

Datum narození * 1906
Rodinní příslušníci
Vážený občan Huta Marjatin, Ovruč