Volyňští Češi
? Františka, František, Plucarová

Datum narození * 16. 5. 1876
Rodinní příslušníci
Vážený občan Huta Marjatin, Ovruč