Volyňští Češi
? Rozalie, František, Lojková

Datum narození * 1892
Rodinní příslušníci
Vážený občan Huta Marjatin, Ovruč