Volyňští Češi
? Antonie, Jiří, Kudrnová

Datum narození * 1891
Rodinní příslušníci
Vážený občan Huta Marjatin, Ovruč