Volyňští Češi
? Ludmila, Kalčíková

Datum narození * 1. 11. 1900
Rodinní příslušníci
Vážený občan Kozín, Dubno