Volyňští Češi
Keller Emil, Sláva

Datum narození * 1. 8. 1920
Rodinní příslušníci
Manželka: ? Marie, Kellerová
Vážený občan Velký Oleksin, Rovno