Volyňští Češi
? Ludmila, Václav, Chudobová

Datum narození * 1900
Rodinní příslušníci
Vážený občan Selisko, Luck