Volyňští Češi
? Olga, Vasil, Papoušková

Datum narození * 27. 3. 1910
Rodinní příslušníci
Vážený občan Krušinec, Žitomír