Volyňští Češi
? Anna, Jan, Křížková

Datum narození * 1890
Rodinní příslušníci
Vážený občan Holuboviči, Ovruč