Volyňští Češi
? Antonie, Pavel, Vlková

Datum narození * 1886
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Srby, Československo (repatriace)
Vážený občan Dolinka, Vladimír Volyňský