Volyňští Češi
? Kristýna, Stanislav, Kudrnová

Datum narození * 1866
Vážený občan Huta Marjatin, Ovruč