Volyňští Češi
? Olga, Josef, Hajná

Datum narození * 1903
Rodinní příslušníci
Vážený občan Huta Marjatin, Ovruč