Volyňští Češi
? Anna, Štěpán, Dejmková

Datum narození * 1924
Rodinní příslušníci
Vážený občan Huta Marjatin, Ovruč