Volyňští Češi
? Olga, Jan, Hajná

Datum narození * 1907
Rodinní příslušníci
Vážený občan Huta Marjatin, Ovruč