Volyňští Češi
? Helena, Alexandr, Nevrklová (Neverklová)

Datum narození * 1910
Rodinní příslušníci