Volyňští Češi
? Eliška, Petr, Hrušková

Datum narození * 1904
Rodinní příslušníci
Vážený občan St. Konstantinov, Starokonstantinov