Volyňští Češi
? Marie, Petr, Doležalová

Datum narození * 1908
Rodinní příslušníci
Vážený občan Olšanka (Žitomír), Žitomír