Volyňští Češi
? Antonie, Jan, Deflerová (Derflerová)

Datum narození * 1886
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vysoko Č., Žitomír