Volyňští Češi
? Marie, Vladimír, Ženíšková

Datum narození * 1921
Rodinní příslušníci
Vážený občan Vysoko Č., Žitomír