Volyňští Češi
? Dominika, Fedor, Baťková

Datum narození * 1911
Rodinní příslušníci
Vážený občan Dolinka, Vladimír Volyňský