Volyňští Češi
? Olga, Semerádová

Datum narození * 18. 9. 1927
Rodinní příslušníci