Volyňští Češi
? Marie, Vyroutová

vytvořeno z dtb. ukrajinské hřbitovy od p. Chitrije

Datum narození * 1. 1. 1894
Úmrtí † 1. 1. 1926, hřbitov Moldava