Volyňští Češi
? Marie, Doležalová

vytvořeno z dtb. ukrajinské hřbitovy od p. Chitrije

Datum narození * 1. 1. 1864
Rodinní příslušníci
Manžel: Doležal Josef
Úmrtí † 1. 1. 1926, hřbitov Moldava