Volyňští Češi
? Anna, Jindrová

vytvořeno z dtb. ukrajinské hřbitovy od p. Chitrije

Datum narození * 6. 4. 1832
Rodinní příslušníci
Děti: Jindra Matěj
Úmrtí † 10. 1. 1881, hřbitov Moldava