Volyňští Češi
Záveská Antonie, Muchová

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 13. 6. 1913
Místo narození Jeseniče, Rovno
Národnost česká
Odveden
17. 06. 1942, Buzuluk (e)
Hodnost
vojínka (e)