Volyňští Češi
Zítko Ferdinand

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 26. 8. 1918
Místo narození Kopče, Luck
Národnost česká
Odveden 06/1941, SSSR
Hodnost vojín RA