Volyňští Češi
Albl Vladimír, Alexandr

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 24. 12. 1914
Místo narození Ivaniče, Vladimír Volyňský
Národnost česká
Odveden 12. 08. 1944 ČSVJ/NT, 30. 08. 1944 (PR 191/44), Sadagura
Hodnost vojín
Úmrtí 29.10.1944, Karpaty, Nižný Komárnik, pohřben Nižný Komárnik, 1.čs.samostatná tanková brigáda v SSSR, 2. tankový prapor