Volyňští Češi
Albl Vladimír, Alexandr

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 24. 12. 1914
Místo narození Ivaniče, Vladimír Volyňský
Národnost česká
Odveden
12. 08. 1944 ČSVJ/NT, 30. 08. 1944 (PR 191/44), Sadagura (e)
Hodnost
vojín (e)
Úmrtí † 29. 10. 1944, Karpaty, Nižný Komárnik, pohřben Nižný Komárnik, 1.čs.samostatná tanková brigáda v SSSR, 2. tankový prapor