Volyňští Češi
Alexandrov Petr, Nečipor

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 24. 6. 1926
Místo narození Podlesice, Luck
Národnost česká
Odveden 13. 04. 1944 a 20. 07. 1944 ČSVJ/NT, 09. 08. 1944 (PR 173/44), Rovno a Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín