Volyňští Češi
Bajbora Vladimír, Adam

roku 1954 si vzal za manželku Jiřinu, rozenou Voženílkovou

a téhož roku se jim narodil i syn Vladimír.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 13. 12. 1920
Místo narození Podhájce, Dubno
Rodinní příslušníci
Sourozenci: Bajborová Josefa
Místo repatriace Žatec, Československo (repatriace)
Národnost česká
Odveden 20. 03. 1944, Rovno
Úmrtí 13.2.1997, Hřbitov Žatec