Volyňští Češi
Bajer Bohuslav, Josef

měl manželku a dvě děti

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 25. 5. 1908
Místo narození Kupičov, Vladimír Volyňský
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden 14. 04. 1944, Rovno
Hodnost nováček
Úmrtí † 22. 10. 1944, Karpaty, Vyšný Komárnik, 3.čs.samostatná brigáda v SSSR, 4. pěší prapor

Související ikony a archiválie

Časopis - Věrná stráž
Související archiválie (1)
Bohuslav Bajer
Fotka z nekrologu v časopise Věrná stráž z 12.9.1947, kde na něj vzpomíná p.Toman, Rok: 1947, Zdroj: Věrná stráž 12.09.1947 str.5, Inventární číslo: IV005737   více informací

Fotka z nekrologu v časopise Věrná stráž z 12.9.1947, kde na něj vzpomíná p.Toman

(více informací)

Rok: 1947
Zdroj: Věrná stráž 12.09.1947 str.5
Inventární číslo: IV005737

Volyňáci v 2. odboji-doklady a publikace

Vojenská knížka Rudé armády používaná Bohuslavem Bajerem, 1940

V době napadení SSSR nacistickým Německem sloužilo v řadách Rudé armády několik tisíc sovětských občanů československé národnosti. Z naprosté většiny se jednalo o muže, jejichž předkové přišli do tehdejšího carského Ruska již v 19. století. Nejsilněji byl český živel zastoupen na Volyni, která sice byla v meziválečném období součástí Polska, ale v září 1939 byla zabrána Rudou armádou, což pro českou menšinu znamenalo mimo jiné i povinnou službu v Rudé armádě.

Odvodu se kvůli vojenské evidenci museli podrobit i starší muži, jakým byl například Bohuslav Bajer (8. 5. 1908, Kupičov – 22. 10. 1944, Vyšný Komárnik). Jeho rudoarmějská vojenská knížka byla založena v prosinci 1940 a obsahuje základní informace, včetně fotografie, dosaženého vzdělání, stranické příslušnosti, místa odvodu, vojenské odbornosti a záznamu o službě v polské armádě. Měkké papírové desky jsou z vnější strany polepeny modrým knihařským plátnem s nadepsaným titulem, v pravém rohu je pak dopsáno číslo kmenového listu z československé armády. Celkem má knížka 32 stran.

O působení Bohuslava Bajera v řadách Rudé armády nejsou bohužel známy bližší informace, lze však tušit, že po odvodu již nebyl k činné službě povolán. V době okupace se pravděpodobně nacházel na rodné Volyni, kde byl v dubnu 1944 odveden potřetí, tentokrát do československé armády. Padl během Karpatsko-dukelské operace v říjnu 1944 jako příslušník 4. pěšího praporu 3. čs. samostatné brigády.

Volyňští Češi v 2. odboji-foto
Související archiválie (1)
Odvedenci
Odvedenci z Kupičova: Bohuslav Bajer a Josef Toman, Rok: 1944, Zdroj: paní Tošnerová, Inventární číslo: IV004445

Odvedenci z Kupičova: Bohuslav Bajer a Josef Toman

Rok: 1944
Zdroj: paní Tošnerová
Inventární číslo: IV004445
Související obce: Kupičov
Související osoby: Tošner, MVDr. Rudolf, František, Toman Josef, Václav, Tománek

Osobní doklad
Související archiválie (1)
Bajerovi
Menzlovi - oddací list, Rok: 1955, Zdroj: Sojková Marcela, Inventární číslo: IV006732

Menzlovi - oddací list

Rok: 1955
Zdroj: Sojková Marcela
Inventární číslo: IV006732
Související osoby: Tomanová Marie, Václav, Bajerová, Bajerová Marie, Bohuslav, Menzlová, Menzl Alexandr, Antonín

Rodinné kroniky a rodokmeny
Související archiválie (1)
.pdf
Rodokmen Bajer a Toman

Rodokmen Bajer a Toman z Kupičova sepsaný v letech 1945-1949

Rok: 1945
Zdroj: Sojková Marcela
Inventární číslo: IV006794
Související osoby: Tomanová Marie, Václav, Bajerová, Bajer Bohuslav, Bohuslav, Bajerová Marie, Bohuslav, Menzlová