Volyňští Češi
Balák Jaroslav

Pan Jaroslav Balák pochází z rodiny Čechů žijících na Volyni. Rodina si svou českou identitu uchovala, Jaroslav chodil do české školy, a když v roce 1944 přišla možnost vstoupit v Rovně do československé armády, udělal to. Nejprve byl poslán na výcvik do Besarábie, v srpnu byl poprvé nasazen u Krosna. Stal se velitelem spojařů. Dále se zúčastnil bojů na Dukle, bojů u Liptovského Mikuláše a prošel s armádou až na Moravu, kde se dočkal konce války. Po válce nechtěl pokračovat ve vojenské kariéře, místo toho vystudoval obchodní školu a nastoupil do hotelu Imperial v Karlových Varech, kde měl na starost administrativu. Žije se svou rodinou v Karlových Varech. Jaroslav Balák zemřel 10. ledna 2006.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 27. 06. 1927
Místo narození Rovno, Rovno
Rodinní příslušníci
Sourozenci: Balák Josef
Odveden 18. 05. 1944, Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín
Úmrtí 10.1.2006, Karlovy Vary

Související ikony a archiválie

Rozhovory-Post Bellum © - Paměť národa