Volyňští Češi
Balák Jaroslav

Pan Jaroslav Balák pochází z rodiny Čechů žijících na Volyni. Rodina si svou českou identitu uchovala, Jaroslav chodil do české školy, a když v roce 1944 přišla možnost vstoupit v Rovně do československé armády, udělal to. Nejprve byl poslán na výcvik do Besarábie, v srpnu byl poprvé nasazen u Krosna. Stal se velitelem spojařů. Dále se zúčastnil bojů na Dukle, bojů u Liptovského Mikuláše a prošel s armádou až na Moravu, kde se dočkal konce války. Po válce nechtěl pokračovat ve vojenské kariéře, místo toho vystudoval obchodní školu a nastoupil do hotelu Imperial v Karlových Varech, kde měl na starost administrativu. Žije se svou rodinou v Karlových Varech. Jaroslav Balák zemřel 10. ledna 2006.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 27. 06. 1927
Místo narození Rovno, Rovno
Odveden 18. 05. 1944, Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín
Úmrtí 10.1.2006, Karlovy Vary

Související ikony a archiválie

Rozhovory-Post Bellum © - Paměť národa -