Volyňští Češi
Bartová Anna, Jan, Dusová

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 27. 12. 1926
Místo narození Volkov, Dubno
Národnost česká
Odveden 25. 07. 1944, Sadagura
Hodnost vojínka