Volyňští Češi
Bečan Vladimír, Antonín

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 17. 03. 1926
Místo narození Bakovce, Luck
Národnost česká
Odveden 31. 03. 1944, Rovno