Volyňští Češi
Bedeluk Alexandr, Vasil

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 04. 11. 1922
Místo narození Vysoko Ukraj., Žitomír
Národnost česká
Odveden 29. 08. 1944 ČSVJ/NT, 04. 09. 1944 (PR 195/44), Sadagura
Hodnost četař RKKA