Volyňští Češi
Beran Vladimír, Antonín

Vladimír Beran se narodil v roce 1925 v Hlinsku na Volyni, na západní Ukrajině. Po osvobození Ukrajiny, okupované nacisty, vstoupil v roce 1944 dobrovolně do československého sboru. Jako spojař prošel karpatsko-dukelskou operací i boji na Slovensku. Po demobilizaci se vrátil zpět na Volyň, aby z ní definitivně odešel při reemigraci v roce 1947. I s rodinou se usadil ve Staré Červené Vodě na Jesenicku. Vstoupil tam do JZD, ale za dva roky byl vyhozen pro svůj nekladný postoj. Nelíbilo se mu, jak  někteří komunisté kradli. Potom několik let soukromě hospodařil. Byly mu ale neustále kladeny překážky. Vyměřili mu nejhorší a nejvzdálenější pole a sebrali některé zemědělské stroje. Nakonec mu nezbylo nic jiného než se do JZD vrátit, ale při první příležitosti odešel pracovat do řetězáren v České Vsi. Před smrtí žil na svém statku ve Staré Červené Vodě. Zemřel v roce 2014.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 11. 11. 1925
Místo narození Hlinsk, Rovno
Národnost česká
Odveden 13. 04. 1944, Rovno
Hodnost nováček
Úmrtí 2014, Stará Červená Voda

Související ikony a archiválie

Volyňští Češi v 2. odboji-foto
Související archiválie (3)
Vladimír Beran
Rok: 1945, Zdroj: Archiv Vladimíra Berana (Paměť národa), Inventární číslo: IV003390

Rok: 1945
Zdroj: Archiv Vladimíra Berana (Paměť národa)
Inventární číslo: IV003390

Vladimír Beran
Rok: 1945, Zdroj: Archiv Vladimíra Berana (Paměť národa), Inventární číslo: IV003389

Rok: 1945
Zdroj: Archiv Vladimíra Berana (Paměť národa)
Inventární číslo: IV003389

Spolubojovníci
Spolubojovníci Petraš, V. Beran, Takač -Praha 1945, Rok: 1945, Zdroj: Archiv Vladimíra Berana (Paměť národa), Inventární číslo: IV003388

Spolubojovníci Petraš, V. Beran, Takač -Praha 1945

Rok: 1945
Zdroj: Archiv Vladimíra Berana (Paměť národa)
Inventární číslo: IV003388

Rozhovory-Post Bellum © - Paměť národa