Volyňští Češi
Bernat Miroslav, Antonín

Sloužil  u 1. dělostřeleckého pluku,  1. čsl. samostatného sboru v SSSR jako řidič. Zúčastnil se bojů na Dukle. 27. února 1945 byl zraněn.  Je držitelem Dukelské pamětní medaile.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 15. 2. 1924
Místo narození Teremno, Luck
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden 27. 03. 1944, Rovno
Úmrtí