Volyňští Češi
Bernat Miroslav, Antonín

Sloužil  u 1. dělostřeleckého pluku,  1. čsl. samostatného sboru v SSSR jako řidič. Zúčastnil se bojů na Dukle. 27. února 1945 byl zraněn.  Je držitelem Dukelské pamětní medaile.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 15. 02. 1924
Místo narození Teremno, Luck
Národnost česká
Odveden 27. 03. 1944, Rovno