Volyňští Češi
Bilková Věra, Pluhařová

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 02. 11. 1922
Místo narození Straklov Č., Dubno
Národnost česká
Odveden 15. 07. 1944, Sadagura