Volyňští Češi
Bohuslav Anton, Vladimír

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 10. 10. 1914
Místo narození Podcurkov, Rovno
Národnost česká
Odveden 01. 04. 1944, Rovno