Volyňští Češi
Borovský Josef, Jaroslav

Dle reemigračního soupisu uvedl, že žil v obci Volkov a po roce 1947 se usídlil v Malnicích č.p.22, okr. Žatec

(dnes okres Louny).

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 15. 9. 1925
Místo narození Rohozno, Dubno
Národnost česká
Odveden 13. 04. 1944, Rovno
Hodnost nováček