Volyňští Češi
Borovský Václav

Dle reemigračních soupisů žil ve Volkově č.p.271 (osada Jablonovka patřila k Volkovu)

a v r.1947 se i s rodinou a rodinou bratra Jana Borovského usídlili v obci Hor.Krásno, okr.Cheb (dnes Krásno v okrese Sokolov)

I manželky obou bratrů byly sestry z rodu Malých z Rohozna.

Oblibou Václava bylo včelařství a byl to hodně velký nimrod, hlavně divokých prasat, které se v době války kolem Jablonovky značně rozmnožili. Tomu všemu se brzy začal přiučovat a byl velkým pomocníkemsyn Josef. Velkou zásluhou Václava a jeho ženy bylo, že se Jan s rodinou, ovšem už bez syna Josefa, brzy po novém příchodu Sovětů začátkem roku 1945 dostal ze Sibiře opět domů a mohl se nastěhovat do svého stavení.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 20. 4. 1899
Místo narození Volkov, Dubno
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden 15. 05. 1944 ČSVJ/NT, 15. 05. 1944 (PR 100/44), Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín pol.