Volyňští Češi
Brabec Josef, Vladislav

Des. v. v. Josef Brabec - Narozen v Polsku na Volyni 3. 1. 1924. V roce 1939 ovládl volyňskou oblast SSSR. Rusové se chovali dost špatně, protože život lidí ztěžovali vysokými dodávkami pro zemědělce. Podle Sovětů byli Brabcovi kulaci. Před hrozícím transportem na Sibiř Brabcovy „zahránilo“ napadení SSSR Němci v červnu 1941. Po osvobození v roce 1944 otec a syn Brabcovi společně narukovali do československé armády, otec zůstal v Besarábii a po dvou měsících ho propustili domů. Pamětník absolvoval výcvik v Rumunsku, dále působil jako pěšák (kulometčík). Byl raněn v boji u Dukly, zúčastnil se bojů u Machnowky. Dostal tetanus a z jedenácti zraněných přežil jen on. Léčil se v Kislovodsku (Kavkaz). Začátkem srpna 1945, když už bylo po válce, byl propuštěn z armády. Vrátil se na Volyň a poté byl repatriován do Československa. Muži z rodné vesnice se nacházeli v Damnicích, proto se rozhodl jet za nimi. Ve vesnici se obsazovaly domy po Němcích. Žil v domě společně s Němci, ale ti 11. dubna 1946 odešli do Německa. Do roka přijela přítelkyně, otec, matka i sestra. Po příchodu do Československa začal soukromě hospodařit, v roce 1958 vstoupil do JZD, kde pracoval až do důchodu. Pamětník zemřel 16.11. 2015.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 3. 1. 1924
Místo narození Hájenka, Luck
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden 28. 04. 1944, Rovno
Hodnost nováček
Úmrtí † 16. 11. 2015

Související ikony a archiválie

Rozhovory-Post Bellum © - Paměť národa