Volyňští Češi
Broček Vladimír

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 08. 02. 1925
Místo narození Targovice, Dubno
Národnost česká
Odveden 16. 02. 1945, SSSR
Hodnost vojín RA