Volyňští Češi
Cajhaml (Cajchaml, Cajthaml) Václav, Josef

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 29. 11. 1895
Místo narození Hlinsk, Rovno
Národnost česká
Odveden 27. 03. 1944, Rovno
Hodnost ? čs. legií