Volyňští Češi
Cinertová Ludmila, Vaňková

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 01. 12. 1916
Místo narození Mirohošť, Dubno
Národnost česká
Odveden 15. 07. 1944(PR 159 z 21. 07. 44);, Kaměněc Podolskij
Hodnost vojínka