Volyňští Češi
Čápová Amálie, Kotková

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 29. 08. 1920
Místo narození Michalovka, Rovno
Místo repatriace Žiželice, Československo (repatriace)
Národnost česká
Odveden 05. 07. 1944 ČSVJ/NT, 08. 07. 1944 (PR 147/44), Kaměněc Podolskij
Hodnost vojínka