Volyňští Češi
Čápová Anna

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 25. 11. 1925
Místo narození Michalovka, Rovno
Národnost česká
Odveden 05. 07. 1944 ČSVJ/NT, 08. 07. 1944 (PR 147/44), Kaměněc Podolskij
Hodnost vojínka